Integritetspolicy

Integritetspolicy och kakor (cookies)

(2018-05-01)

 
Inledning och personuppgiftsansvar
AMBIT AB (orgnr. 556482-3382) nedan AMBIT, har en IT-struktur där all hantering av personuppgifter sker. Vi ansvarar för och värnar om din personliga integritet när du använder dig av våra tjänster och ansvarar för all hantering kring dina uppgifter. Denna Integritetspolicy förklarar hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. Den kan när som helst ändras, så var noga med att alltid kontrollera vad som gäller på vår hemsida.
 
Var lagras uppgifterna
Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.
 
Vilka personuppgifter används
Vi samlar in och lagrar uppgifter som du själv lämnar till oss; namn, arbetsgivare, faktureringsadress, mobilnummer och e-post samt i vissa fall information om hur du vill bli kontaktad (via e-post och/eller sms/telefon samt postalt). Vi samlar även in information kring dina (din arbetsgivares) köp, köpta varor, pris, datum och webb, samt eventuella frivilliga uppgifter du lämnar till oss.
 
Till vad används uppgifterna
Nedan är en lista på hur vi använder dina uppgifter men du kan även hitta mer information kring specifik hantering i våra detaljerade policys som du hittar här.
• Genomföra köp
• Genomförs kursutvärderingar
• Återkoppla efter genomförda aktiviteter
• Genomföra inbjudningar
• Gå ut med erbjudanden
• Återrapportera till din arbetsgivare
• Analys och segmentering för riktade kampanjer
• Utskick av generell information och riktade budskap
• Informera och bjuda in till event, tävlingar mm
• Utveckla och förbättra våra tjänster
 
Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi kommer inte att lagra dina uppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter mot dig bara så länge vi är skyldiga enligt lag att bevara dina uppgifter. Därefter kommer vi att radera våra uppgifter om dig.
 
Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina uppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part för reklamsyfte. Däremot kan de komma att lämnas ut till tredje part så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som hanterar dina uppgifter för vår räkning.
 
AMBIT använder personuppgiftsbiträden för följande tjänster:
• Marknadsföring – kan vara print eller digitala lösningar inkl sociala medier.
• Betallösningar – betaltjänstleverantörer såsom banker, Klarna m.fl.
• IT-tjänster – olika leverantörer som hanterar AMBITs IT-system.
 
Analysverktyg
AMBIT använder Google Analytics som analysverktyg och detta gör vi för att förbättra din upplevelse av vår hemsida. Läs mer om hur Google Analytics hanterar dina personuppgifter här.
 
Marknadsföring
Om du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev registrerar du dina kontaktuppgifter. I samband med detta får du välkomstbrev samt instruktioner om hur du kan avsluta din prenumeration. Du får också ett nyhetsbrev i vilket fullständiga avregistreringsmöjligheter finns.
Vill du inte få vidare kommunikation från oss kan du antingen avregistrera dig direkt i mailet eller kontakta oss.
 
Hur skyddar vi dina uppgifter?
AMBIT vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs av obehörig personal.
Vi anlitar inga leverantörer eller samarbetspartners som inte följer gällande dataskyddslagstiftning.
 
Cookies
AMBIT använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet.
 
Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker. Cookies gör det möjligt att till exempel:
• skapa personliga erbjudanden
• få information hur besökare interagerar med webbplatsen
• möjliggöra olika tjänster och funktioner
 
Ytterligare information om cookies, även kallade kakor, hittar du på Post- och telestyrelsens hemsida.
Vi använder cookies för att underlätta analyser av trafik på våra hemsidor och skapa en bättre användarupplevelse, det kan t ex innebära att vi sparar information om tidigare besök på våra hemsidor samt vilka sidor som besökts.
 
När du besöker www.ambit.se kommer du att få välja om du samtycker till användningen av cookies. Genom att godkänna användningen av cookies på våra hemsidor, så godkänner du att vi samlar information om dina besök. Om du inte godkänner att vi använder cookies på det här sättet bör du ändra din webbläsares inställningar till att inte acceptera cookies. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Läs mer under hjälpavsnittet som rör cookies i din webbläsare.

 

Cookies från tredje part
Denna typ av cookies kommer från tredje part, t.ex. sociala nätverk. De används i första hand för att integrera innehåll från sociala medier, t.ex. Social Plugins eller för analyser (t.ex. Google Analytics).
 
Länkar till andra sidor
På våra hemsidor kan det förekomma länkar till externa hemsidor, dessa omfattas inte av denna policy. AMBIT tar inget ansvar för dessa hemsidors hantering av personuppgifter.
 
Sociala medier
Du kan följa AMBIT via Facebook, LinkedIn och Instagram. På dessa konton ansvarar vi endast för eventuella personuppgifter som AMBIT själva publicerar eller kan påverka publiceringen av.
 
Vilka rättigheter har du?
 
Rätt att få tillgång till din data (så kallat registerutdrag)
Du kan när som helst, kostnadsfritt en gång per år, begära ut information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss och varifrån dessa uppgifter inhämtats samt ändamålet med behandlingen. Begäran skall vara skriftlig och skickas in till vår kundtjänst, se nedan uppgifter. Vår ambition är att du skall få svar inom 30 dagar.
 
Rätt till rättelse
Du har rätt att närhelst få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad. Ta bara kontakt med oss enligt nedan.
 
Rätt att begränsa
Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande är tillämpligt:
• Om du anser att vi har felaktiga uppgifter om dig
• Behandlingen är olaglig
• Vi behöver inte längre uppgifterna för vårt ändamål och enligt vårt regelverk skall vi radera din information men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.
• Rätt att invända, du har rätt att invända mot behandling som vi gör om den lagliga grunden för din behandling är intresseavvägning.
 
Rätten att bli raderad
Om du inte lägre vill att vi lagrar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.
 
Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överfört till dig själv eller en ny personuppgiftsansvarig om den lagliga grunden är samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för att fullgöra ett avtal och detta inte påverkar tredje parts rättigheter på ett ogynnsamt sätt.
 
Rätt att återkalla samtycke
Du har när som helst rätt att återkalla eventuella samtycken som du gett oss, detta kan du göra via våra elektroniska utskick, eller genom att kontakta oss, se nedan för kontaktuppgifter.
 
Kontaktuppgifter
Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, rätta, radera eller om du vill portera dina uppgifter kontaktar du info@ambit.se. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, www.datainspektionen.se, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.
Du kan även kontakta oss om du har allmänna frågor kring vår webbplats.
 
Kontaktuppgifter:
AMBIT AB
Gustav Adolfs torg 4
211 39 Malmö
Tel: 040 626 98 60
E-post: info@ambit.se